Sketch dump

long dress, short stool

long dress, short stool

turn me on

turn me on

miracle

miracle

damn your eyes

damn your eyes

chichi

chichi

I'll show you heaven

I'll show you heaven

pixie

pixie

black dress

black dress

songbird

songbird

Sketch dump

sketches